Kdo jsme?

Jsme společenství lidí, kteří se již dlouho znají a většinou působí v několika firmách, jež mají zájem podpořit dobrou věc a také své lidi spojovat.

Jako spolek chceme jednak podporovat zajímavé dobročinné aktivity, jednak organizovat společné sportovní akce, abychom podpořili zdravý životní styl našich členů.

Protože tím, že si půjdeme někam zaběhat, těžko vytvoříme zdroje na zmíněné dobročinné aktivity, spojujeme naše sportovní působení s propagací značek a firem, které naopak podpoří naši činnost.

Projekty, které hodláme z našich skromných zdrojů podpořit, musíme dobře znát a požadujeme, aby byly lokální. Díky osobní znalosti podporovaných projektů a místnímu působení můžeme garantovat, že námi získané zdroje budou plně využity na vybraný projekt.

Naši partneři

CB Destrukce


Společnost CB Destrukce patří mezi 10 nejvýznamnějších firem zabývajících se kompletním servisem rozpojování hornin v ČR. Firma provádí trhací práce malého a hlavně velkého rozsahu při dobývání surovin v kamenolomech a při výstavbě silnic, dálnic, železnic, liniových staveb a při hloubení stavebních jam.

Firma CB Destrukce zajišťuje pro své zákazníky celou řadu na sebe navazujících služeb: počínaje vrtacími pracemi, primerním odstřelem hornin, sekundárním rozpojováním nadměrných kusů rubaniny, konče nakládkou materiálu a jeho přepravou do technologické linky.

Těší se mnohaleté důvěře velkých těžařských firem i stavebních společností.
https://www.cb-destrukce.cz/

Společnost CB Destrukce
Společnost Lázeňská cestovní

Lázeňská cestovní


Společnost Lázeňská cestovní je významným prodejcem lázeňských pobytů v různých lázeňských místech v České republice. Jako cestovní agentura zajišťuje veškeré spektrum pobytů v lázních od víkendových relaxací až po vícetýdenní léčebné pobyty.

U mnohých svých partnerů Lázeňská cestovní patří mezi tři největší zprostředkovatele pobytů, ve svém domovském městě Třeboni je jednoznačně největším partnerem lázní.

Společnost provozuje větší množství webových stránek zaměřených jednak na jednotlivé lázeňské destinace, jednak agregující nabídku na souhrnných portálech. http://www.lazenska-cestovni.cz/

Třeboň lázně


Třeboň lázně je specializovaný portál provozovaný společností Lázeňská cestovní a nabízející pobyty v Třeboni.

Na webu najdete kompletní nabídku lázeňských pobytů Slatinných lázní Třeboň a také širokou nabídku wellness pobytů v místních hotelech a penzionech.

Klientů obsloužených jen v Třeboni přes tento portál jsou každoročně tisíce a společnost jim poskytuje věrnostní program.
https://www.trebonlazne.cz/

Společnost CB Destrukce
Společnost Lázeňská cestovní

Penzion Svět


Penzion Svět, provozovaný společností Prodej pobytů, je oblíbeným a vyhledávaným místem pro strávení pobytu při komplexní nebo příspěvkové lázeňské péči v Lázních Třeboň.

Penzion Svět nabízí ubytování v 8 dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích, v současnosti výhradně pro klienty Slatinných lázní Třeboň.

Penzion je nyní veden jako lázeňská dependance, což znamená, že v penzionu je poskytováno pouze ubytování; stravovací služby, léčba a ostatní služby obdrží klient přímo v lázních.
https://www.penzion-svet-trebon.cz/

SpaFin

SpaFin je společnost poskytující poradenství v oblasti financí, managementu, marketingu, grafiky a on-line prodeje.

SpaFin je také společníkem a investorem v různých obchodních společnostech.

Podpořené projekty

Výtežek z podzimního běhu v nouzovém stavu a lockdownu "Podzimní 10" jsme s potěšením věnovali humanitární organizaci SAdra, se kterou jsme měli vynikající zkušenost už při jarní distribuci roušek a v minulosti jsme se účastnili i jejich Běhů pro Adru.

https://www.adra.cz/

 

Jeden a půl metru

Cyklistika je nejoblíbenější sportovní aktivtou Čechů, bohužel však jsou cyklisté součástí 4000 nehod ročně. Cílem projektu je zlepšit bezpečnost cyklistů na silnicích a dosáhnout toho, aby motoristé předjížděli cyklisty ve vzdálenosti 1,5 m.

 

Majda

Další akcí, na které se nám podařilo dát dohromady 10.000,- , byla Třeboňská czlazne.cz 25 - Běh pro Majdu. Alespoň částečně jsme tak podpořili úžasnou slečnu, která je připoutána na vozík.

 

Hospicová péče sv. Kleofáše

Našimi prvními sportovními akcemi, kdy jsme od účastníků vybírali startovné na podporu konkrétního projektu, byla květnová Horská výzva a též květnový Okolo Světa.

Díky ochotě všech účastníků přispět, jsme mohli podpořit projekt Hospicové péče sv. Kleofáše v Třeboni a přidat část prostředků na plat zdravotní sestry.
http://hospic.kleofas.cz/

Kontakt bB

Naším prvním projektem, na který získáváme podporu, je Kontak bB. Co je Kontakt zač?

KONTAKT bB České Budějovice usiluje o vyrovnávání příležitostí a možností zdravotně postižených spoluobčanů. Naše činnost je zaměřena na podporu aktivit zdravotně postižených osob a reaguje na nerovné možnosti jejich zapojení do běžného života. Naším cílem je nabídka volnočasových aktivit pro tyto občany, podpora jejich sociálního začleňování a integrace. Projekt se konkrétně realizuje ve třech základních oblastech: celoroční výuka plavání tělesně postižených, pobytové akce a sport. Plavání je dostupné i osobám s velmi těžkým postižením. Voda má přirozené rehabilitační účinky a ve spojení s metodicky řízeným programem se tyto účinky zesilují a posouvají celou činnost i dále do oblasti rozvoje osobního a sociálního. V tomto pojetí nejde pouze o „tělocvik“,ale o ucelený program pro optimální rozvoj tělesné, psychické a sociální stránky každého jedince. Plavání zabezpečujeme na všech úrovních,tj od rehabilitační,kondiční až po sportovně výkonnostní.
http://www.kbbcb.cz/
http://www.kontaktbb.cz/

Kontaktní formulář

Představte se nám prosím

Prosím, vyplňte své jméno.
Prosím, vyplňte své příjmení.
Prosím, vyplňte Vaše telefonní číslo.
Prosím, vyplňte Váš e-mail.
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup